HASAR

Yangın Sigorta Hasarlarında Gerekli Belgeler

Yangın Hasarları:
a. Sigorta poliçesi ve prim makbuzları
b. Sigortalının hasarın oluşu ile ilgili beyanı
c. Zararı gösteren talepname
d. Hasara ilişkin faturalar
e. İtfaiye raporu
f. Cumhuriyet savcılığı takipsizlik kararı
g. Polis veya jandarma tutanağı
h. Muhasebe kayıtları (işyeri için)
i. Vergi levhası (işyeri için)
j. Mal sahipleri için tapu fotokopisi
k. Kiracılar için kira kontratı
l. Hasara ilişkin fotoğraflar

Dahili Su Hasarları:
a. Sigorta poliçesi ve prim makbuzları
b. Sigortalının hasarın oluşu ile ilgili beyanı
c. Zararı gösteren talepname
d. Tapu (binalar için)
e. Kira kontratı (ev eşyaları için)
f. Hasara ilişkin fotoğraflar
g. Vergi levhası (işyeri için)
h. Hasara ilişkin fotoğraflar

Fırtına Hasarları:
a. Sigorta poliçesi ve prim makbuzları
b. Sigortalının hasarın oluşu ile ilgili beyan
c. Zararı gösteren talepname
d. Tapu (binalar için)
e. Kira kontratı (ev eşyaları için)
f. Hasara ilişkin fotoğraflar
g. Vergi levhası (işyeri için)
h. Hasara ilişkin fotoğraflar
i. Meteoroloji raporu

Hırsızlık Hasarları:
a. Sigorta poliçesi ve prim makbuzları
b. Karakol müracaat tutanağı ve görgü tespit tutanağı
c. Zararı gösteren talepname (çalınan eşya veya muhteviyat dökümü)
d. Olayın oluş şeklini anlatan beyan yazısı
e. Muhasebe kayıtları (işyeri için)
f. Hasara ilişkin faturalar
g. Hasara ilişkin fotoğraflar
h. Bekleme süresi sonunda (30 gün) çalınan malların bulunup bulunmadığına dair bulunamadı yazısı (yetkili merciden)

*Standart olan bu evraklara ilave olarak, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.