HASAR

Konut Paket Sigortası Hasarları için Gerekli Belgeler

Yangın Hasarları:
1. Hasar ihbarında bulunulması
2. Hasarı azaltıcı tedbirlerin alınması
3. Gerekli belgelerin hasar dosyası için hazırlanması
- Poliçe fotokopisi
- İtfaiye raporu
- Cumhuriyet Savcılığı’ndan takipsizlik kararı
- Zararı gösteren beyan/talepname
- Polis veya jandarma tutanağı
- Vergi levhası (işyerleri için )
- Mal sahipleri için tapu belgesi
- Kiracılar için kira kontratı

Dahili Su Hasarları:
1. Hasar ihbarında bulunulması
2. Hasarı azaltıcı tedbirlerin alınması
3. Gerekli belgelerin hasar dosyası için hazırlanması
4. Talep miktarının hazırlanıp gelen ekspere verilmesi
5. Hasar, komşu bina, mesken gibi yerlerden kaynaklanmış ise mahalli karakola müracaat edilerek zabıt tutulması
6. Gerekli evrakların hazırlanması
- Tapu (binalar için)
- Kira kontratı (ev eşyası için)
- Vergi levhası (işyerleri için)

Hırsızlık Sigortası (Konutlar için):
1. Hasar ihbarında bulunulması
2. Gerekli belgelerin hasar dosyası için hazırlanması
- Karakol müracaat tutanağı ve görgü tespit tutanağı
- Beyan (olayın oluş şeklini anlatan ve talebi içeren)
- Hırsızlık sonrası yapılan tespitte çalınan ev eşyalarının dökümü
- Poliçe fotokopisi
3. Genel şartlarda belirtilen bekleme süresinin sonunda (30 gün) çalınan malların ve suç faillerinin bulunamadıklarını belirten yetkili merciden yazı alınması

Hırsızlık Sigortası (İşyerleri için):
1. Hasar ihbarında bulunulması
2. Gerekli belgelerin hasar dosyası için hazırlanması
- Karakol müracaat tutanağı ve görgü tespit tutanağı
- Vergi levhası
- Beyan (olayın oluş şeklini anlatan ve talebi içeren)
- Hırsızlık sonrası yapılan tespitte çalınan emtianın dökümü
- Poliçe fotokopisi
3. Genel şartlarda belirtilen bekleme süresi sonunda (30 gün) çalınan malların ve suç faillerinin bulunamadıklarını belirten yetkili merciden yazı alınması