HASAR

Sorumluluk Sigorta Hasarlarında Gerekli Belgeler

İşveren Mali Sorumluluk Hasarları
a. Sigorta Poliçesi
b. Kaza zaptı (iş güvenliği ve SGK müfettişleri kaza raporu )
c. İşçinin iş sözleşmesi, SGK bildirimi veya toplu iş sözleşmesi sureti
d. Yaralanmalarda tedavi masraflarını gösteren faturalar
e. Ölüm halinde ise veraset ilamı, ölüm raporu, vukuatlı nüfus kayıt örneği, ücret bordroları
f. SGK rücu talebiyle ilgili mahkeme kararı
g. Dava açılmış ise dava dosya fotokopisi ve mahkeme kararı
h. İşveren tazminat talep yazısı

3. Şahıs Mali Sorumluluk Hasarı
a. Sigorta poliçesi fotokopisi
b. Kazaya ilişkin tutanaklar
c. Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan tazminat talep yazısı
d. Yaralanmalarda tedavi masraflarına ilişkin harcama belgeleri, faturalar, ilaç kupürleri
e. Ölüm halinde veraset ilamı, vukuatlı nüfus kayıt örneği, ölüm raporu, defin ruhsatı
f. Zararın tespitine yönelik belge (bilirkişi raporu)
g. Mahkeme kararı