HASAR

Trafik (Zorunlu Mali Sorumluluk) ve İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası İçin Hasar Durumunda Gerekli Belgeler

Üçüncü Şahısların Zarar Görmesi Halinde;
1. Hasar ihbarında bulunulması
2. Gerekli belgelerin hasar dosyası için hazırlanması
a. Polis veya jandarmadan trafik kazası tespit tutanağı (onaylı) ve alkol raporu (onaylı) alınması,
b. Her iki araca ait Ruhsat Fotokopisi
c. Ehliyet fotokopisi
d. Poliçe fotokopisi
e. Hasar fotoğrafları

Üçüncü Şahısların Bedeni (Ölüm veya Yaralanma) Zarar Görmesi Halinde;
1. Hasar ihbarında bulunulması
2. Gerekli belgelerin hasar dosyası için hazırlanması
a. Polis veya jandarmadan trafik kazası tespit tutanağı (onaylı) alınması
b. Veraset ilamı
c. Ölüm raporu
d. Nüfus aile kaydı
e. Hastane kat’i raporu (yaralanma için)
f. Epikriz raporu (yaralanma için)
g. Tedavi masraf faturalarının asılları
h. İbraname
i. Mahkeme kararı ile ödenen tazminatla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu
j. Muvafakatname (İhtiyari Mali Sorumluluk poliçesinden ödeme yapılırken sigortalıdan talep edilir.)
k. Gelir durumunu gösterir kazanç belgesi (onaylı)
yapılması gerekmektedir.