HASAR

Kasko Hasar Dosyası İçin Gerekli Belgeler:
a. Polis veya jandarmadan trafik kazası tespit tutanağı (onaylı) alınması veya Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağı
b. Alkol raporu (onaylı)
c. Ruhsat fotokopisi
d. Ehliyet fotokopisi
e. Poliçe fotokopisi
f. Otomobilin yanması halinde itfaiye raporu
g. Hasar fotoğrafları

Aracın Çalınması Halinde;
Aracınızın çalındığını tespit ettiğinizde, karakola gidip tutanak tutturmanız gerekmektedir.

Aracın çalındığı günden itibaren 30 gün içinde bulunamaması durumunda,
1. Araç çalınması veya araçta meydana gelen kısmi çalınma (radyo-teyp, lastik gibi) hasarlarında mahalli karakola müracaat edilerek tutanak düzenletilmesi
2. Araç dosyası (Araç faturası gibi)
3. Vergi makbuz asılları
4. Vergi Dairesinde borcunun kapattırılması
5. Ruhsat aslı
6. Haciz varsa ruhsattan kaldırılması
7. D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname
8. Otomobilin trafikten kaydının silindiğine ilişkin belge, çalıntı kaşeli ruhsat aslı
9. Otomobilin bulunmadığına ilişkin Asayiş Müdürlüğü’nden yazı alınması
10. Araç anahtarları
11. Vekaletname ile
yapılması gerekmektedir.