Risk Yönetimi

Her fırsat, aynı zamanda risk demektir. Görevimiz ve iş ortaklarımızla olan sorumluluğumuz, riski sorumluluk olmaktan çıkartıp avantaj haline getirmek ve fırsatları görerek başka şekilde başarılamayacak işleri başarmakta sizlere yardımcı olmaktır.

Müşterilerimizin riski stratejilerinin vazgeçilmez bir parçası olarak görmelerine yardımcı olmaktayız. Böylece, toplam risk maliyeti yaklaşımından yola çıkarak, risklerin tespit, değerlendirme, derecelendirme ve önceliklendirmesinden, risk iyileştirme ve finansmanını da içine alan geniş bir yelpazedeki risk yaklaşımımız ile, müşterilerimize farkındalık yaratan hizmetler sunmaktayız.

Sigorta Brokerliği

Sigorta Brokeri Kimdir?

Sigorta brokerleri, müşterilerinin temsilcisidirler. Müşterilerinden aldıkları yetki belgesiyle, müşterilerinin ihtiyaç duydukları içerikte sigorta poliçesinin teklifini, en az 3 sigorta şirketinden temin etmekle ve müşterilerinin nihai kararı vermelerinde onları bilgilendirmekle görevlidirler.

Sigorta brokerliği uzmanlık gerektirir. Sigorta brokerleri, faaliyete başlamak için T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nden sigorta brokerliği ruhsatı almak zorundadırlar.

Sigorta brokerliği, güçlü mali yapı gerektirir. Bağımsızdır. Sigorta brokerleri tüm sigorta şirketleri ile çalışabilirler. Sigorta brokerleri, istedikleri sayıda sigorta şirketiyle işbirliği yapabilirler.

Sigorta brokerleri, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teftiş Kurulu tarafından denetlenir.

Reasürans

Reasürans, sigorta edilmiş riskin, belli bir kısmının veya tamamının yeniden sigorta edilmesidir. Sigorta şirketleri, teminat verdikleri rizikolarda büyük hasarların aynı zamana rastlama ihtimaline karşı, hasar ödemelerinde zorlanmamak için reasürans (mükerrer sigorta) yaptırırlar. Reasürans, sigorta şirketlerine, tek başlarına yüklenmeleri kendi sermayeleri, ihtiyatları, özvarlıkları bakımından, kısaca mali yönden mümkün olmayan riskleri, sigortalayabilme imkânı verir.

Reasüransa duyulan gereksinimin nedenleri:
- Rizikonun yayılması;
- Sigortacının iş kabul kapasitesinin artması;
- Sigortacının iş kabul esnekliğinin artması;
- Sigorta şirketinin mali yapısının
desteklenmesi;
- Birikim (Kümül) Fazlasının yol açabileceği
doğal afet hasarlarının kontrolü;
- Reasürörden sigortacıya teknik bilgi
aktarımıdır.
TARİHÇE

TARİHÇE

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünce yürürlükte olan “Sigorta Brokerliği ile ilgili Yönetmelik” şartlarını eksiksiz ol...
DEĞERLERİMİZ

DEĞERLERİMİZ

Uzmanlık, Süreklilik, Tutarlılık , Size Özel Çözümler ve İş ortağı Yaklaşımı: Başarının ve size sunduğumuz yaratıcı çözümlerin arkasındaki en öneml...
AMACIMIZ

AMACIMIZ

Bireysel ve kurumsal ihtiyaç analizi yaparak en geniş teminatı en uygun fiyata sunmaktır....

ÜRÜNLER

IPFS Sigorta Brokerlik hizmetleri ürün çeşitliliği ile hayatınızı kolaylaştırıyor.

Hasar durumunda gerekli olan belgeler nelerdir?ULUSLARARASI İLİŞKİLER

IPFS Sigorta ve Reasürans Brokerliği A. Ş., AB lisanslı uluslararası bir brokerlik şirketi olan
Luna Insurance and Reinsurance Brokers SRO ile işbirliği yapmaktadır.

Daha fazla bilgi için, anılan şirketin web sayfasına bakınız: www.luna-cz.com

page1-img2