Slide background

Uzmanlık, Süreklilik, Tutarlılık ,
Size Özel Çözümler ve İş ortağı Yaklaşımı

Slide background

Uzmanlık, Süreklilik, Tutarlılık ,
Size Özel Çözümler ve İş ortağı Yaklaşımı

Slide background

Uzmanlık, Süreklilik, Tutarlılık ,
Size Özel Çözümler ve İş ortağı Yaklaşımı

Slide background

Uzmanlık, Süreklilik, Tutarlılık ,
Size Özel Çözümler ve İş ortağı Yaklaşımı

Slide background

Uzmanlık, Süreklilik, Tutarlılık ,
Size Özel Çözümler ve İş ortağı Yaklaşımı

Değerlerimiz

Uzmanlık, Süreklilik, Tutarlılık , Size Özel Çözümler ve İş ortağı Yaklaşımı:

Başarının ve size sunduğumuz yaratıcı çözümlerin arkasındaki en önemli unsurlar; uzmanlık, süreklilik, tutarlılık, size özel çözümler sunmak ve siz değerli müşterilerimizi iş ortağımız olarak görmektir.

İş ortaklarımızla olan bütün ilişkilerimizde önceliğimiz sizi dinleyip, ihtiyaçlarınızı doğru anlayıp ve en doğru hizmeti sunabilmeyi temel felsefemiz olarak benimsedik. Bunun size verdiğimiz hizmetin kalitesini arttıracağını biliyoruz.

Amacımız

Bireysel ve kurumsal ihtiyaç analizi yaparak en geniş teminatı en uygun fiyata sunmaktır.

Risk Yönetimi

Her fırsat aynı zamanda risk demektir. Görevimiz ve iş ortaklarımızla olan sorumluluğumuz riski sorumluluk olmaktan çıkartıp avantaj haline getirmek ve fırsatları görerek başka şekilde başarılamayacak işleri başarmakta sizlere yardımcı olmaktır.

Müşterilerimizin riski stratejilerinin vazgeçilmez bir parçası olarak görmelerine yardımcı olarak toplam risk maliyeti yaklaşımından yola çıkarak risklerin tespit, değerlendirme, derecelendirme ve önceliklendirmesinden, risk iyileştirme ve finansmanını içine alan geniş bir yelpazede yer alan risk yaklaşımız ile müşterilerimize farkındalık yaratan hizmetler sunmaktayız.

Sigorta Brokerliği

Sigorta Brokeri Kimdir?

Sigorta brokerleri, müşterilerinin temsilcisidir. Müşterilerinden aldıkları yetki belgesiyle, müşterilerinin ihtiyaç duydukları içerikte sigorta poliçesinin teklifini en az 3 sigorta şirketinden temin etmekle ve müşterilerinin nihai kararı vermelerinde onları bilgilendirmekle görevlidir.

Sigorta brokerliği uzmanlık gerektirir. Sigorta brokerleri, faaliyete başlamak için T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünden sigorta brokerliği ruhsatı almak zorundadır.

Sigorta brokerliği güçlü mali yapı gerektirir. Bağımsızdır. Sigorta brokerleri tüm sigorta şirketleri ile çalışabilir. Sigorta brokerleri, istedikleri sayıda sigorta şirketiyle işbirliği yapabilir.

Sigorta brokerleri, T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teftiş Kurulu tarafından denetlenir.

Reasürans

Sigorta edilmiş riskin, belli bir kısmının veya tamamının yeniden sigorta edilmesidir. Sigorta şirketleri, teminat verdikleri rizikolarda büyük hasarların aynı zamana gelme ihtimaline karşı, hasar ödemelerinde zorlanmamak için reasürans (mükerrer sigorta) yaptırır. Reasürans, sigorta şirketlerine, tek başlarına yüklenmeleri kendi sermayeleri, ihtiyatları, özvarlıkları bakımından kısaca mali yönden mümkün olmayan riskleri, sigortalayabilme imkânı verir.

Reasüransa duyulan gereksinimin nedenleri:

  • Rizikonun yayılması
  • Sigortacının iş kabul kapasitesinin artması
  • Sigortacının iş kabul esnekliğinin artması
  • Sigorta şirketinin mali yapısının desteklenmesi
  • Birikim (Kümül) Fazlasının yol açabileceği doğal afet hasarlarının kontrolü
  • Reasürörden sigortacıya teknik bilgi aktarımıdır